Реабілітація після інсульту

Виникнення інсульту є надзвичайним тягарем як для самого хворого, так і для його рідних та близьких...

Інсультний центр «Реавіта» — створений для подолання наслідків після інсульту та максимально повної реабілітації пацієнта до свого повсякденного життя.

Ключовими факторами, що сприяють позитивній реабілітації хворого після інсульту є:

 1. Ранній початок реабілітаційних заходів. Запам’ятайте! Своєчасне виявлення перших симптомів інсульту і термінова госпіталізація хворого – відіграють важливу роль у подальшій реабілітації пацієнта.

 2. Систематичність і тривалість реабілітаційної терапії після інсульту. Своєчасне призначення адекватного лікування на ранньому етапі збільшує шанси у хворого перебороти гострий період інсульту та зменшити його негативні наслідки, разом з тим курс реабілітації після інсульту повинен бути поетапний, тривати від декількох місяців до, навіть, декількох років і, в залежності від стану пацієнта та характеру змін у головному мозку, повинен бути диференційованим. Тільки при такому підході до лікування можна сподіватися на повне або часткове (в залежності від тяжкості захворювання) відновлення функції ходи, рівноваги та дрібної моторики.

 3. Комплексний, мультидисциплінарний підхід та адекватність нейрореабілітаційних заходів на базі спеціалізованих інсультних центрів. Світова статистика говорить, що інсультні центри мають найвищі показники зі збереження життя пацієнтів, що пересли інсульт, та у подальшому поверенення їх до самостійності та працездатності. Основною перевагою роботи таких центрів – є надання з перших годин протікання хвороби якісної спеціалізованої допомоги мультидисциплінарною реабілітаційною бригадою, до складу якої входять лікарі, реабілітологи та кваліфікована команда середнього та молодшого медичного персоналу.

 4. Активна участь у реабілітації самого хворого, його близьких і рідних. Як показує досвід, саме активна участь хворого в реабілітаційних заходах відіграє істотну роль у відновленні порушених функцій і особливо у відновленні складних рухових навичок та соціальної реадаптації.

Враховуючи багаторічний досвід роботи передових неврологічних клінік світу у подоланні наслідків після інсульту, реабілітаційний центр «Реавіта» наслідуючи світові та європейські стандарти, використовуює сучасний підхід та методики у реабілітаційній практиці центру. В інсультному центрі «Реавіта» з перших хвилин госпіталізації до роботи з пацієнтом приступає кваліфікована мультидисциплінарна бригада, яка складається з:

 • Лікаря-невролога, який проводить діагностику типу, підтипу інсульту, визначає глибину неврологічного дефіциту, що виник внаслідок інсульту, призначає невідкладне лікування для стабілізації стану хворого та разом з іншими членами реабілітаційної бригади складає індивідуальну реабілітаційну програму. Разом з тим неврологом обирається метод подальшої профілактики повторних інсультів. Лікар проводить лікувальні лікарські маніпуляції, щоденний моніторинг життєвих функцій, оцінку неврологічного дефіциту в ході проведення нейрореабілітаційної програми;
 • Лікаря-нейропсихолога — його завдання полягає в уточненні ступеня дефіциту пізнавальних здібностей та визначенні загального стану функцій вищої нервової діяльності. Нейропсихологічна діагностика також повинна оцінити ступінь можливого ураження професійних здібностей, а також розумову і соціальну дієздатність пацієнта, і, крім цього, — супутні емоційні характеристики особистості. Більше того, лікар-нейропсихолог здійснює процедуру нейропсихологічної реабілітації;
 • Кінезотерапевта: спеціаліста по відновленню рухової активності, визначає глибину рухового дефіциту, разом з іншими членами бригади визначає реабілітаційний прогноз, складає індивідуальну програму рухової реабілітації, проводить заняття з хворим по відновленню м’язової сили, тонусу м’язів, підтримки вертикальної пози, нормалізації осанки, координації рухів, рівноваги та відновлення ходьби. Заняття кінезотерапевт проводить як безпосередньо біля ліжка хворого, так і в облаштованому спеціальними технічними засобами кінезотерапевтичному залі;
 • Ерготерапевта: спеціаліст по відновленню навиків самообслуговування (одягання, приготування та прийом їжі, приймання гігієнічних процедур і т.п.), що передбачає:
  • відновлення точних рухів та дрібної моторики руки за допомогою спеціальних вправ та методик;
  • уточнення факторів оточуючого середовища, що утруднюють самообслуговування людини, яка перенесла інсульт (наприклад, відсутність поручнів в санвузлі, незручні для захвату рукою столові прибори і т.п.);
  • надання переваги заняттям по відновленню навичок, які на думку пацієнта є найважливішими для нього на даному етапі, для максимального психоемоційного та функціонального пристосування пацієнта до життя після інсульту;
  • проведення занять як у палаті, так і в спеціально облаштованому ерготерапевтичному залі;
 • Логопеда: спеціаліста, який буде займатись відновленням порушень мови, оцінкою та відновленням ковтання при наявності таких розладів у хворого за допомогою спеціально-розроблених для хворих з інсультом оціночних шкал та методик;
 • Команди кваліфікованого середнього та молодшого медперсоналу: спеціально навченого для роботи з хворими, що мають обмеження рухової активності та можливі пов'язані з цим психо-емоційні розлади. Медичний персонал регулярно проходить навчальні тренінги щодо особливостей проведення лікувальних маніпуляцій та догляду за важкохворими.

Разом з тим в інсультному центрі «Реавіта» Ви можете отримати консультацію по деталях догляду за людьми, що пересли інсульт, та методиках відновлення їх до самостійості, щоб максимально швидко та в повній мірі повернути близьку вам людину до звичного способу життя і не бути ні для кого тягарем.

Пам’ятайте, інсульт не ставить крапку на Вашому житті та житті ваших близьких! Колектив інсультного центру «Реавіта» разом з Вами допоможе зробити крок до нового життя та подивитись на світ іншими очима!