Діагностика інсульту

Точна та своєчасна діагностика інсульту є запорукою ефективного лікування та максимального відновлення втрачених після інсульту функцій. Точна діагностика передбачає визначення типу інсульту, його підтипу та локалізації ураженої ділянки мозку

Інсультний центр «Реавіта» , враховуючи специфіку своєї структури, наявність спеціально підготовленого персоналу, власного та партнерського інструментально-лабораторного потенціалу – може забезпечити проведення якомога точної та швидкої діагностики інсульту для максимально швидкого початку та ефективного лікування та реабілітації хворого з інсультом.

Основними заходами при підозрі у пацієнта інсульту є:

    На догоспітальному етапі:

 • Виклик бригади швидкої медичної(а) допомоги при перших онаках інсульту(б) та максимально швидка госпіталізація хворого в саме інсульт ний центр.
 • Зібрання максимальної інформації про події, що передували інсульту та найточніший час появи перших симптомів.

    При госпіталізації в інсультний центр:

 • Огляд невролога – вузького спеціаліста по даному захворюванню з оцінкою загального стану пацієнта та неврологічного дефіциту, при необхідності- огляд нейрохірурга.
 • Проведення КТ(комп’ютерної томограми) та МРТ(магнітно-резонансної томограми) головного мозку для візуальної оцінки типу та точної локалізації вогнища інсульту(ураженої ділянки мозку), що відіграватиме вирішальну роль в подальшому напрямку лікування.
 • Проведення лабораторних обстежень-аналізів, затверджений мінімальний перелік яких необхідний для адекватного лікування та подальшої профілактики інсульту.
 • Проведення додаткових інструментальних обстежень(ЕКГ, УЗД судин головного мозку,УЗД серця )- що допоможе вибрати ефективну схему профілактики повторних інсультів.

     При стабілізації життєво важливих показників:

 • Огляд пацієнта усіма членами мультидисциплінарної бригади(кінезотерапевтом, ерготерапевтом, при необхідності – логопедом, нейропсихологом та ін.  спеціалістами), які з перших днів захворювання будуть проводити лікувально-реабілітаційні заходи у  хворого.
 • Проведення мультидисциплінарною бригадою реабілітаційного обстеження та створення індивідуальної реабілітаційної програми, адаптованої до даного пацієнта.

    Саме тому рання госпіталізація хворих з інсультом в спеціалізований інсультний центр, де працює мультидисциплінарна бригада має суттєву перевагу над лікуванням пацієнта в звичайному неврологічному стаціонарі.

    При виклику БШМД до хворого з підозрою на інсульт:  
 • повідомити диспетчеру: вік хворого, чи може хворий одночасно підняти одночасно 2 руки(так, ні); чи є порушення мови (так, ні); час виникнення вищеперерахованих симптомів.
 • Не давати їсти та пити хворому, знайти всі лікарські засоби, які приймав пацієнт та приготувати їх до прибуття ШМД, не залишати до прибуття БШМД хворого без нагляду.
   Ознаки інсульту:
 • Раптова поява слабості та заніміння  в половині тіла(лице,рука,нога)
 • Перекошення обличчя
 • Раптове порушення мови, ковтання
 • Раптове погіршення зору
 • Різка поява голово кружіння з порушенням ходи та координації рухів з нудотою, рвотою
 • Раптовий інтенсивний головний біль(якого раніше ніколи не було), світло – звукобоязнь
 • Порушення свідомості