Основні міфи про інсульт і їх розвінчування витягами з протоколу МОЗ України по діагностиці і лікуванні інсульту.

Міф 4: ..."Ні,ні- рухати хворого не можна-в нього ж ІНСУЛЬТ!!!! Хай полежить місяць-другий, а там вже можна масаж і ЛФК почати робити... "

Реабілітація

Положення протоколу

 1. Реабілітація пацієнтів після інсульту проводиться фахівцями мультидисциплінарної команди (МДК), яка має складатися з лікаря, медсестри, лікаря ЛФК, фахівця фізичної реабілітації (кінезотерапевта, ерготерапевта), логопеда, психолога, пацієнта, членів його сім'ї або осіб, які доглядають за пацієнтом.
 2. МДК повинна розробити всебічний індивідуальний реабілітаційний план з урахуванням тяжкості інсульту та потреб і завдань пацієнта, використовуючи стандартизовані, валідні шкали для оцінки функціонального статусу і післяінсультних порушень.
 3. Пацієнти повинні бути мобілізовані якомога раніше і якомога частіше, переважно впродовж 24 годин від початку інсульту, якщо не має протипоказань.
 4. Відносними протипоказаннями до мобілізації пацієнта з ішемічним інсультом визначені:

  1. Нестабільний стан серцевої діяльності або функції інших органів.
  2. Систолічний тиск <110 мм.рт.ст. або >220 мм.рт.ст.
  3. Сатурація кисню <92%
  4. ЧСС в спокої <40 або >110 уд.за хв.
  5. Температура тіла >38.5°С 

Обґрунтування

 1. Ранній початок реабілітації (як тільки буде досягнуто стабілізації основних вітальних функцій (гемодинаміки, дихання)) має позитивний вплив на відновлення функцій.
 2. Когнітивній статус пацієнта впливає на перебіг та результати процесу реабілітації тому всім пацієнтам з інсультом необхідно оцінювати когнітивний статус в динаміці під час проведення реабілітації і при виписуванні.