Основні міфи про інсульті їх розвінчування витягами з протоколу МОЗ України по діагностиці і лікуванні інсульту.

Міф 2: Пацієнтові з інсультом потрібно негайно "збити " артеріальний тиск?? (Бо із-за високого тиску і стався інсульт...)

Положення протоколу

1. Для нормалізації кровообігу в головному мозку важливо підтримувати оптимальний рівень АТ, ЧСС, серцевого викиду та ОЦК (уникати гіповолемії).

2. Не рекомендується рутинне зниження АТ в гострому періоді Ішемічного Інсульту , якщо реєструється АТ сист. не більше 220 мм рт. ст. та/або АТ діаст. не більше 120 мм рт. ст. В багатьох випадках спостерігається спонтанне зниження АТ впродовж першої доби.

3. У випадку артеріальної гіпотензії АТ <100/70 мм рт. ст. необхідно встановити причини її виникнення та усунути її за допомогою відповідних втручань. Основними чинниками можуть бути: гіповолемія, диссекція аорти, кровотеча та зменшення серцевого викиду через серцеву недостатність, ішемію міокарду або аритмію.

Обґрунтування

У 75 % пацієнтів в гострому періоді ішемічного інсульту виникає підвищення АТ, яке в більшості випадків не потребує спеціального лікування. Високий АТ у більшості пацієнтів з Ішемічним Інсультом є компенсаторним механізмом. В зоні пенумбри, де має місце порушення авторегуляції, об’єм кровотоку залежить від системного АТ.